U bent hier: Home › privacyverklaring

Permanente make up studio Annick Permanente make up studio Annick, gevestigd aan Venuslaan 427 5632 HM Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Permanente make up studio Annick
http://permanentemakeuppraktijk.nl 
Venuslaan 427 
5632 HM Eindhoven 
+31639551613

A.M. Desmit is de Functionaris Gegevensbescherming van Permanente make up studio Annick. Zij is te bereiken via info@permanentemakeuppraktijk.nlof +31639551613


Persoonsgegevens die wij verwerken


Permanente make up studio Annick verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·Voor en achternaam
·Adres
·Postcode en Woonplaats
·Telefoonnummer
·Emailadres
·Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Permanente make up studio Annick verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

·Gezondheidsgegevens (alleen de gegevens die voor ons van belang zijn om te bepalen of wij kunnen/mogen behandelen)
·Voor en na foto’s van Permanente make up
·Voor en na foto’s van wimperlift behandelingen
·Voor en na foto’s van huidverjongende behandelingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Permanente make up studio Annick verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·Verzenden van onze nieuwsbrieven (indien u hiervoor aangemeld bent)
·U te kunnen bellen of e-mailen om een afspraak in te plannen 
·Om de resultaten van een behandeling te kunnen zien

Geautomatiseerde besluitvorming

Permanente make up studio Annick neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Permanente make up studio Annick) tussen zit. Permanente make up studio Annick gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·Outlook email (om afspraken in te plannen)
·Facebook (om foto’s te plaatsen voor reclamedoeleinden) en(alleen met toestemming van de cliënt)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

·Persoonsgegevens: 2 jaar
·Adres: 2 jaar 
·Telefoonnummer: 2 jaar
·Gezondheidsformulier: 2 jaar 
·Foto’s: 2 jaar (om te kunnen zien hoe het resultaat is behouden)

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Permanente make up studio Annick blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Permanente make up studio Annick gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Permanente make up studio Annick en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@permanentemakeuppraktijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Permanente make up studio Annick wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Permanente make up studio Annick neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op onze website of via info@permanentemakeuppraktijk.nl